Produkty Home Menu

Odpowiedzialność prawna
Ze względów technicznych jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich zmian w drukowanych obrazach i treściach umieszczanych na stronie internetowej, w katalogu konsumenckim i/lub katalogu sprzedawcy lub w innych plikach danych.

Uprzejmie informujemy, że Daiwa-Comroran nie ponosi odpowiedzialności za treści lub wytyczne dotyczące ochrony danych innych stron internetowych, do których odsyłają daiwa.de, cormoran.de, daiwa-cormoran.de i daiwa-prorex. Pomimo dokładnego sprawdzenia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść stron, do których prowadzą linki.

Prawo autorskie
Każdy element naszych linii produktów (Daiwa i Cormoran) podlega prawom autorskim Daiwa Germany GmbH / Globeride Inc. Daiwa umożliwia przesyłanie tekstów i zdjęć do bazy danych, która jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego po uzyskaniu pisemnej zgody. Przekazywanie i wykorzystywanie danych do wszelkich innych celów, w szczególności komercyjnych, jest zabronione bez pisemnej zgody Daiwa Germany.
 
Kwestia propozycji pomysłów produktowych od klientów
Daiwa Germany GmbH / Globeride Inc. (zwana dalej „Spółką”) prowadzi unikalne badania i prace rozwojowe. W oparciu o te działania gromadzimy pomysły i wiedzę techniczną. Powstrzymujemy się od przyjmowania propozycji pomysłów od klientów. Ma to na celu uniknięcie ograniczeń w działalności badawczo-rozwojowej Spółki poprzez przyjęcie takich propozycji, a także zapobieżenie przyszłym nieporozumieniom i problemom mogącym powstać pomiędzy klientami a Spółką.

Jeśli klient złoży propozycję niezależnie od powyższych zasad, zajmiemy się sytuacją w następujący sposób:

  1. Spółka nie będzie w żaden sposób rozważać ani oceniać propozycji.
  2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poufność oferty.
  3. Uznaje się, że Klient składający ofertę zrzekł się wszelkich praw do treści oferty.
  4. Nawet jeśli produkty i usługi Spółki są takie same lub podobne do treści oferty, Spółka nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, łącznie z zapłatą odszkodowania.
  5. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwrot materiałów lub załączników związanych z ofertą.

Przesyłanie danych
Możesz przesyłać dane, teksty i zdjęcia do Daiwa-Comroran w połączeniu z udziałem w działaniach lub dostarczaniem artykułów i/lub informacji do publikacji na stronie internetowej Daiwa-Comroran. Korzystając z tych usług, potwierdzasz, że jesteś autorem tych treści i że posiadasz prawa do wykorzystania danych, tekstów i zdjęć. Jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na bezpłatną publikację tych treści przez firmę Daiwa-Comroran w ramach serwisu internetowego Daiwa-Comroran. Daiwa-Comroran ma prawo usunąć informacje ze strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystania oferowanych usług przesyłania.

Prawo odstąpienia od umowy
TPrawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawartych z firmami lub twórcami w związku z ich działalnością zawodową lub towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Ponieważ sprzedajemy wyłącznie detalistom (umowa handlowa), prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje. Dodatkowo obowiązują nas ogólne warunki handlowe.

Data aktualizacji: 13.10.2023

Daiwa Germany GmbH / Globeride Inc.

 
 
PL HU EN DE

Szanujemy twoją prywatność

Używamy technicznego pliku cookie dla otworzonej sesji (wygasa po zakończeniu sesji). Twoja pełna zgoda na pliki cookies oraz treści zewnętrzne zapewnia Ci większy komfort i pozwala nam udoskonalać tę ofertę.

Konfiguracja & szczegóły
Informacje o stronie Ochrona danych Prawne aspekty